Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Số 01 – TT29 -Khu đô thị mới Văn PhúP. Phú La – Hà Đông – Hà Nội.

Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 6: 8am – 5h30pm
Thứ 7: 8am – 12am

E-mail

Email phòng bán hàng: mkt@hanimex.vn;

Purchase and Logistics Department Email: du.nguyen@hanimex.vn.

phone

Phòng bán hàng: 0982 254 956.
Hotline:  0983.464.268.

Liên hệ tư vấn